Tietosuojaseloste

EU:N GDPR-tietosuoja-asetuksen mukainen

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 18.5.2022

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kodittomat Bulgarian Koirat ry
Rek.no 200448
Y-tunnus 2336997-8
Osoite: Myrskyläntie 583
07820 Porlammi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Pakkanen
tiina.bulgariankoirat@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n jäsenrekisteri. (Kohdat 4-7)
Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n kummirekisteri. (Kohdat 4-7)
Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n adoptiorekisteri. (Kohdat 4-7)

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä em. alueiden ulkopuolelle

9. REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.

Sähköiset tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käyttämään suojattuun järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän määräämät henkilöt.

Tietoliikenneyhteys on SSL-suojattu, sivuillamme olevien lomakkeiden tiedot kulkevat salattuina eikä niitä voi ulkopuoliset lukea tiedonsiirron aikana.

Sivumme käyttävät evästeitä.

PHPSESSID
Istuntokohtainen satunnaistunnus, joka toimii tunnisteena sivulta toiselle siirryttäessä. Eväste poistuu automaattisesti sivustolta poistuttaessa.

sc_is_visitor_unique
Evästettä käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin eikä sitä käytetä yksilöiden tunnistamiseen.

Voit kieltää evästeiden käytön tekemällä muutoksen käyttämäsi selaimen asetuksiin. Ohjeet evästeiden käytön kieltämiseen löydät selaimen ohjeistuksista.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itsestään rekisteriin talletetut tiedot.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilö tarkistus- tai oikaisupyyntöasioissa

Tiina Pakkanen
tiina.bulgariankoirat@gmail.com

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.