Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenyysasioiden hoitaminen kuten yhteydenpito ja jäsenmaksujen laskutus.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöjäseniltä:
Koko nimi, asuinkunta, sähköposti, suosittelijat (varsinaiseksi jäseneksi liittyvälle), lisätiedot yhdistyksen alaan liittyvästä erikoisosaamisesta mikäli jäsen on ilmoittanut tiedot liittymisen yhteydessä.

Yhteisöjäseniltä:
Yhteisön nimi, LY-tunnus tai rekisterinumero, postitusosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, yhteyshenkilön nimi.

Jäsenyystiedot kaikilta:
Liittymisvuosi, jäsenlaji, jäsenmaksun suuruus, maksupäivä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Liittymislomake tai jäsenyyspyyntö sähköpostitse sekä tilisiirron viitetietokenttä.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n ulkopuolelle.

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukaisesti

Laadittu: 22.11.2015

Päivitetty 18.5.2022

Rekisterinpitäjä

Kodittomat Bulgarian Koirat ry
Rek.no 200448
Y-tunnus 2336997-8
Osoite: Myrskyläntie 583
07820 Porlammi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Pakkanen
tiina.bulgariankoirat@gmail.com

Rekisterin nimi

Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyysasioiden hoitaminen kuten yhteydenpito ja jäsenmaksujen laskutus.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöjäseniltä:

Sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, jäsennumero, luottamustehtävät yhdistyksessä, lisätiedot yhdistyksen alaan liittyvästä erikoisosaamisesta mikäli jäsen on ilmoittanut tiedot liittymisen yhteydessä.

Yhteisöjäseniltä:

Yhteisön nimi, LY-tunnus tai rekisterinumero, postitusosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, jäsennumero, yhteyshenkilön nimi.

Jäsenyystiedot kaikilta:

Liittymispäivä, eroamispäivä, jäsenlaji, jäsenmaksun alku- ja loppupäivämäärä, jäsenmaksun suuruus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Liittymislomake ja jäsenyyspyyntö sähköpostitse.

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä em. alueiden ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käyttämään suojattuun järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietoliikenneyhteys rekisterin on SSL-suojattu. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän määräämät henkilöt.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut
tietonsa ja rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.

Yhteyshenkilö tarkistus- tai oikaisupyyntöasioissa

Tiina Pakkanen

tiina.bulgariankoirat@gmail.com