Adoptiorekisterin tietosuojaseloste

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Koiran adoptioon tai kotihoitoon liittyvien asioiden hoitaminen kuten yhteydenpito adoptoijaan ja kotihoitajaan sekä mikrosirun rekisteröinti Turvasiru.fi järjestelmään. Luettelon pito maahan tuotujen koirien vastaanottajista Ruokavirastoa (ent. Eviraa) varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite, kotiselvityslomakkeeseen kirjatut tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Luovutussopimus, kotihoitosopimus, kotiselvityslomake

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta Kodittomat Bulgarian Koirat ry:n ulkopuolelle säännönmukaisesti lukuun ottamatta Turvasiru.fi rekisteriä. Turvasiru.fi -rekisteriin tallentamiemme tietojen ylläpitäjänä toimii Kodittomat Bulgarian Koirat ry. Luettelo Ruokavirastoa (ent. Evira) varten on viranomaismääräys eläinten maahantuonnissa.