Rahankeräyslupa RA/2020/351

Luvan saaja: Kodittomat Bulgarian Koirat ry

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2020/351 (3.4.2020)

Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 01.06.2020 - 31.05.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräystilin numero:
FI75 4055 0010 5140 04 , HELSFIHH

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään kodittomien koirien ja kissojen olojen parantamiseen
Bulgariassa auttamalla taloudellisestivähävaraisia paikallisia yhteistyötarhoja. Varoilla
hankitaan ruokaa, lääkkeitä ja tarvikkeita eläimille, sekä huolletaan, rakennetaan ja
kunnostetaan tarhojen tiloja. Varoilla tuetaan kulkukoirien ja kissojen
steriloinneissa/ kastroinneissa, maksetaan eläinten rokotuksia ja muita
eläinlääkärikuluja paikan päällä. Lisäksi maksetaan toiminnasta aiheutuvia
matkakuluja.

Keräyksen tuotto tullaan käyttämään edellämainittuihin tarkoituksiin sitä mukaa, kun varoja kertyy tai muulla yhteisesti sovitulla aikataululla.

Kodittomat Bulgarian koirat ry välittää kerätyt tuotot toiminnassa tarvittaville palvelujen tuottajille sekä yhteistyötahoille, jotka käytännössä toteuttavat yhteistyöprojektit ja huolehtivat koirien ja kissojen hyvinvoinnista.

Keräys- ja vetoamistavat:

  • internet
  • lipaskeräys, kaksi lipasta
  • sähköposti
  • esitteet