Rahankeräyslupa RA/2018/211

Luvan saaja: Kodittomat Bulgarian Koirat ry

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/211 (23.02.2018)

Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 1.6.2018 - 31.5.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräystilin numero:
FI75 4055 0010 5140 04 , HELSFIHH

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyillä varoilla tuetaan koirien ja kissojen hyvinvointia Bulgariassa. Varat käytetään:

  • koiran- ja kissanruokaan
  • lääkkeisiin
  • koiran ja kissantarvikkeisiin
  • eläinlääkäri- ja matkakuluihin
  • tarhan välttämättömiin huolto-, korjaus- ja rakennustöihin sekä uuden koiratarhan rakentamiseen
  • kulkukoirien ja -kissojen sterilointeihin
  • Bulgariassa tehtävään valistustyöhön

Keräyksen tuotto tullaan käyttämään edellämainittuihin tarkoituksiin sitä mukaa, kun varoja kertyy tai muulla yhteisesti sovitulla aikataululla.

Kodittomat Bulgarian Koirat ry välittää kerätyt tuotot Kavarnan katukoiratarhalle, joka toteuttaa yhteistyöprojektit ja huolehtii Kavarnan tarhan koirien ja kissojen hyvinvoinnista.

Keräys- ja vetoamistavat

  • internet
  • lipaskeräys, kaksi lipasta
  • tilaisuudet ja tapahtumat