Koiran luovutusehdot

1. Edellytykset koiran vastaanotolle
Koira siirtyy vastaanottajan haltuun ja samalla koiran maahantuonti (ellei koira jo ole Suomessa) on mahdollista vasta kun seuraavat ehdot täyttyvät:
a) Vastaanottaja on allekirjoittanut luovutussopimuksen ja toimittanut sen kahtena kappaleena yhdistykselle. Yhdistyksen varsinainen jäsen on allekirjoittanut saman luovutussopimuksen.
b) Vastaanottaja on maksanut koiran tuontiin liittyvät kulut yhdistyksen tilille.


2. Täysi vastuu koirasta ja hoitokustannuksista
Vastuu koirasta hoitokustannuksineen siirtyy vastaanottajalle, kun koira on luovutettu hänen haltuunsa. Vastaanottaja sitoutuu hoitamaan luovutussopimuksessa nimettyä koiraa eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti, vie sen tarvittaessa viipymättä eläinlääkärille ja maksaa hoidosta aiheutuvat kulut. Mahdollisesta koiraverosta ja koiralle otettavasta vakuutuksesta huolehtii vastaanottaja.


3. Koiran olot
Vastaanottaja sitoutuu antamaan koiralle kotikoiran olot. Yhdistys ei luovuta koiraa häkkikoiraksi, ulkokoiraksi eikä taistelukoiraksi. Mikäli koiran olot eivät vastaa kotikoiran oloja, oikeus koiraan siirtyy välittömästi yhdistykselle.


4. Koiran luovuttaminen edelleen
Vastaanottaja sitoutuu ottamaan yhteyttä yhdistyksen edustajaan, mikäli ei halua tai voi pitää koiraa itsellään mistä tahansa syystä. Yhdistykselle on tällaisessa tapauksessa annettava riittävä mahdollisuus ottaa koira haltuunsa ilman korvausta ja etsiä koiralle uusi koti. Riittävä mahdollisuus tarkoittaa vähintään kahden kuukauden aikaa ilmoituksesta. Vastaanottaja vastaa koiran hoidosta ja kaikista kuluista tänä aikana. Vastaanottajalla ei ole oikeutta itse tehdä päätöstä koiran uudesta kodista.


5. Pentujen teettäminen
Vastaanottajalla ei ole oikeutta teettää yhdistyksen kautta tuodulla koiralla pentuja.


6. Koiran lopettaminen
Vastaanottajalla ei ole oikeutta lopettaa koiraa ilman erityisen vahvaa eläinsuojelullista syytä. Mikäli koiran lopettamista joudutaan harkitsemaan, on vastaanottajan oltava aina välittömästi yhteydessä yhdistyksen edustajaan sekä välittömästi toimitettava koira eläinlääkäriin, joka arvioi tilanteen. Mahdollisuuksien rajoissa eläintä on näytettävä myös toiselle, klinikalla sillä hetkellä olevalle, eläinlääkärille ennen lopettamispäätöksen toimeenpanoa.


7. Yhdistyksen oikeus seurata koiran hyvinvointia
Yhdistyksellä on lupa tiedustella koiran vointia ja seurata sen sopeutumista uuteen kotiinsa Suomessa. Yhdistyksen edustajilla on lupa vierailla vastaanottajan kotona tutustumassa koiran vointiin ja olosuhteisiin. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset nimen ja yhteystietojen muutokset.


8. Koiran karkaaminen
Koiran mahdollisesta karkaamisesta vastaanottaja ilmoittaa välittömästi yhdistykselle. Karanneen koiran etsinnöissä on noudatettava Etsijäkoiraliiton ohjeistusta.


9. Sopimusehtoihin sitoutuminen
Koiran vastaanottaja sitoutuu luovutussopimuksen ehtoihin allekirjoittamalla sopimuksen. Jos vastaanottaja rikkoo luovutussopimuksen ehtoja, oikeus koiraan siirtyy välittömästi ja vastikkeetta yhdistykselle ja yhdistyksellä on oikeus etsiä koiralle uusi koti.


10. Sopimussakko ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos vastaanottaja rikkoo luovutussopimusta luovuttamalla koiran ilman yhdistyksen kirjallista lupaa toiselle vastaanottajalle tai lopettamalla koiran luovutussopimuksen vastaisesti, vastaanottaja on velvollinen maksamaan Kodittomat Bulgarian Koirat ry yhdistykselle sopimussakkona 1.000 Euroa. Yhdistys sitoutuu käyttämään mahdollisen sopimussakon kokonaisuudessaan sääntöjensä mukaisesti kodittomien koirien auttamiseen. Mahdolliset erimielisyydet tämän luovutussopimuksen noudattamisesta ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.


11. Automaattisen sopimusrikkomusmaksun mahdolliseksi välttämiseksi tulee kaikissa luovutettua eläintä koskevissa ongelmatilanteissa ottaa viipymättä yhteyttä yhdistyksen edustajaan.